torsdag den 11. april 2013

Form-fremgang

I år har rytterne i OCC endeligt fået mulighed for, under kontrollerede former, at måle formfremgangen. Jeg deltog naturligvis.

I starten af april, inden sæsonstart, havde vi en seance i cykelklubben, hvor først vægt, fedtprocent og fedtsammensætning blev målt, hvorefter man på en kondicykel blev sat til at arbejde under stadig stigende pres, så den maksimale iltoptagelse (konditionstallet) kunne måles.

Seancen gentages ultimo juni, lige inden sommerferien, så man kan se hvor meget de tre måneders træning har hjulpet.  Det glæder jeg til at se!

Den første måling gav en vægt på 86,1 kg (den vender jeg lige tilbage til) med en god fordeling af de 18,2 kg fedt, således at min bodyage ligger på 40. Det sidste er naturligvis noget fis, men grundliggende  betyder det blot, at alle tallene ligger indenfor det acceptable med min højde og lægernes tommelfingerregler.
Den angivne ideale vægt er midten af den nu gamle BMI skala.. jeg tør ikke tænke på hvordan man ser ud, hvis man lå på underkanten som ligger midt i 60´erne!

Den efterfølgende iltoptagelsestest viste at jeg kan optage 4325 ml ilt pr minut, eller godt fire liter. Det er den maksimale mængde ilt som systemet kan transportere ind i musklerne. Det måles ved at måle forskellen i iltprocenten i ind og udåndingsluften. Differencen er blevet brugt i musklerne og kommer ud som CO2.

Med den målte vægt giver det en konditionstal på 50,3. Konditallet er den maksimale iltoptagelse divideret med ens vægt. (det angivne AT-tal tror jeg ikke på!)


Som det ses, er det et ok resultat for en vinterfed midaldrende motionist ;-)

Der er nu to måder at forbedre konditionstallet og den ene er at forbedre selve iltoptagelsen. Det er en kombination af hjertets evne til at pumpe blod, altså mængde og så antallet af små blodårer til at transportere blodet ud i den fjerneste afkrog af musklerne. Volumen og afsætning. Lungekapaciteten er ikke med i beregningen, for dels kan den ikke rigtigt ændres, dels er den hos de fleste mennesker rigeligt stor.  De to parametre ændres med træning, små hidsige intervaller hvor man arbejder tæt på maksimum vil give signal til kroppen om at etablere flere små blodårer og gøre hjertet større.

Den anden måde til at forbedre konditionstallet er simpelthen at tabe sig. Vægten betyder ikke så meget på en cykel så længe det går lige ud, så ud fra et rent konditionsaspekt er det egentlig mest relevant at kigge på selve iltmængden, de 4325 ml pr minut. Når en lav vægt alligevel giver god mening på en cykel, er det fordi, vejen har det med ikke altid at ligge vandret, og hvert kilo fedt man skal slæbe med op af en bakke eller bjerg, sætter hastigheden ned.

For at sikre mulighed for den bedste formfremgang mod næste måling, var jeg selvfølgelig gået i skarp træningslejr, vægten var nemlig usædvanlig høj ;-)  Forklaringen var, at jeg havde fået penicillin i nogle dage og fordøjelsen derfor var gået i stå. Med min vægt her 14 dage senere er konditallet allerede gået frem til 51,5 ;-)

Hvis nu jeg kunne forbedre iloptagelsen med 8% og få vægten ned på 78, som den var for to år siden lige inden C2C er mit kondital på 60! Og det er slet ikke ringe!

Nu glæder jeg mig til en god forårssæson med masser af træning, det bliver rigtigt sjovt at se, hvad det betyder for tallene, specielt selve iltoptagelsen.

Ingen kommentarer: